Pokličite nas!

041 352 200

banner-image

Energetska izkaznica

Domov > Blog > Energetska izkaznica

Energetska izkaznica

16.12.2014 Branko Lončar

Kot verjetno veste, vsaka stavba ali njen posamezni del, ki je predmet PRODAJE ali ODDAJE V NAJEM (za obdobje daljše od enega leta) po zakonu potrebuje energetsko izkaznico stavbe.

Prav tako PRI OGLAŠEVANJU prodaje in najema mora lastnik stavbe zagotoviti, da se navedejo kazalniki energetske učinkovitosti stavbe, ki so razvidni iz izkaznice.

Prehodno obdobje za uveljavitev zahtev zakona se počasi izteka, po 01.01.2015 naj bi vse omenjene stavbe imele energetsko izkaznico, vsi oglasi pa naj bi bili opremljeni z energijskimi kazalniki iz izkaznice. Nadzor nad izkaznicami izvaja gradbena inšpekcija. Vsebino in pogoje za izdajo energetske izkaznice v Republiki Sloveniji ureja Energetski zakon EZ-1.

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Energetska izkaznica stavbe mora vsebovati referenčne vrednosti, kot so trenutni veljavni standardi in primerjalni podatki, ki omogočajo primerjavo in oceno energetske učinkovitosti stavbe. Energetski izkaznici morajo biti priložena priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti, razen v primeru novozgrajenih stavb in oddaje stavb v najem.

Med določili Energetskega zakona v zvezi z energetsko izkaznico je posebej zanimivo določilo 1. odst. 334 člena z naslednjo vsebino: “Energetsko izkaznico morajo zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, ki se zgradijo, prodajo ali oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznemu delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča…. Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu ali najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe, predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.”

Ker zakon ne razlikuje med lastniki fizičnimi osebami in lastniki, ki prodajo ali dajanje nepremičnin v najem opravljajo kot registrirano gospodarsko dejavnost, navedeno določilo velja za vsak prodajni posel, pri katerem je predmet prodaje stavba s pripadajočim zemljiščem ali posamezen (etažni) del stavbe. Pred prodajo svoje nepremičnine bodo prodajalci primorani pri pooblaščenem neodvisnem izvajalcu naročiti (in plačati) izdelavo energetske izkaznice in jo pred sklenitvijo pogodbe izročiti kupcu, v nasprotnem jih po sklenitvi pogodbe lahko čakajo nevšečnosti pri pričakovanju nasprotne izpolnitve obveznosti kupca – plačilu kupnine. Kupec lahko zaradi prodajalčeve neizpolnitve navedene obveznosti npr. upravičeno zadrži plačilo sorazmernega dela kupnine (sorazmernega prodajalčevi obveznosti po izročitvi energetske izkaznice), ki jo je dolžan plačati na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, lahko pa zahteva tudi znižanje kupnine.

V zvezi s prodajo nepremičnine (s stavbo) ali posameznega etažnega dela Energetski zakon v 334 členu, 5. odstavek, določa tudi obveznost lastnika, da pri oglaševanju prodaje svoje stavbe ali posameznega etažnega dela navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice.

Ker večina lastnikov nepremičnin svoje nepremičnine prodaja s posredovanjem nepremičninskih agencij, bodo tudi le-te poleg obveznosti glede vsebine oglaševanja (1. odst. 16. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju) morale upoštevati določilo 334. člena Energetskega zakona.

Vse skupaj pomeni, da je zelo priporočljivo, da pred prodajo svoje stavbe ali dela stavbe naročimo izdelavo energetske kartice. Po Energetskem zakonu so energetske izkaznice obvezne že od l. 2008, vendar do leta 2013 ni bilo nikogar, ki bi jih izdajal. S približevanjem koncu moratorija za sankcioniranje (01.01.2015) bodo zakonske zahteve po energetski izkaznici zaživele tudi v praksi.

Zakonsko predpisane globe (493. člen EZ-1):
300 € - za prekršek se kaznuje lastnik stavbe, če pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu ali najemniku ne predloži originala ali kopije energetske izkaznice
250 € - za prekršek se kaznuje lastnik stavbe, če ne zagotovi, da se v oglasu navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe iz energetske izkaznice.

Naš poslovni partner za izdajanje energetske izkaznice je podjetje:
EIPS Franc Pojbič s.p.
Pod Ostrim vrhom 6, 6230 Postojna
M.: 051/304-802
epdpfp@gmail.com
Št. licence za izdelavo izkaznice 337
Št. pooblastila za izdajo izkaznice 432

V želji, da si pravočasno zagotovite svojo energetsko izkaznico, vas lepo pozdravljamo.

Obala nepremičnine d.o.o.

Kje nas najdete?

Naša pisarna se nahaja v centru Portoroža, na naslovu:

Obala 16
6320 Portorož
Slovenija

Telefon: 05 674 10 30

GSM: 041 35 22 00

E-mail: info@obala-nepremicnine.si

Urnik

Pisarna:
ponedeljek – petek 9.00 - 14.00
sobota 9.00 - 12.00
nedelja in prazniki zaprto

Ogledi:
Vsak delovni dan in ob sobotah po predhodnem dogovoru.

Kontaktirajte nas

agent-photo

Branko Lončar

nepremičninski posrednik

05 674 10 30

041 35 22 00

info@obala-nepremicnine.si

HITRO SPOROČILO